Delårsrapport | Ekonomi | 24 okt, 2017 | 09:30 | Regulatoriska

Delårsrapport januari - september 2017

Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson:

  • Det gläder oss att koncernen fortsätter att generera starka resultat, i synnerhet i jämförelse med de tidigare rekordnivåerna från 2016. Under tredje kvartalet 2017 sattes nya rekord för nettoomsättning och rörelseresultat, som ökade med 16,2 % jämfört med tredje kvartalet 2016, till 192,2 (165,4) Mkr.
  • En milstople har passerats då nettoomsättningen, på rullande 12-månadersbasis, nu för första gången i koncernens historia överstiger 5 miljarder kronor.
  • Fortsatt positiv utveckling på våra huvudmarknader, men en mer blandad utveckling på våra mindre marknader. Koncernen är välpositionerad inför fjärde kvartalet och övergången till 2018 då orderstocken är på en bra nivå.
  • Orderingång och nettoförsäljning var fortsatt hög i många regioner vilket lett till organisk tillväxt jämfört med föregående år. Därmed återgång till den positiva trend som rådde innan den mindre nedgången i andra kvartalet. Storbritannien och Irland, som svarar för en betydande del av nettoomsättningen för Indoor segmentet, påverkas fortfarande negativt av valutakursförändringar. Den negativa inverkan på nettoomsättningen har hittills under året varit 55 Mkr (6 %).
  • För att satsa på organisk tillväxt har vi under september öppnat ett nytt kontor och showroom i centrala Paris, och vi går nu vidare med nästa storstad: Barcelona.
  • Andelen installerade LED-armaturer på världsmarknaden uppskattas till 5-10 % och med tanke på att LED svarar för över 90 % av koncernens försäljning så har vi mycket goda förutsättningar att utnyttja denna tillväxtpotential.
  • Slutligen välkomnar vi teamet från LED Linear UK till koncernen och ser fram emot att arbeta tillsammans och ta till vara möjligheterna på marknaderna i Storbritannien och Irland