Delårsrapport | Ekonomi | 22 aug, 2019 | 11:35 | Regulatoriska

Delårsrapport januari-juni 2019

Kommentarer av koncernchef Bodil Sonesson:

  • Trots vissa regionala utmaningar är jag nöjd med koncernens resultat för första halvåret och iGuzzini som levererar ett resultat i linje med förväntningarna.
  • Som kommunicerat i Kv1 har vi vidtagit kostnadsbesparingar som kommer leda till resultatförbättring på kort till medellång sikt. Besparingarna väntas ge effekt under andra halvåret.
  • Vi fortsätter att bygga relationer med våra nya kollegor på iGuzzini, framförallt med engagemang i våra forum för inköp, tillverkning och FoU.
  • Mina lärdomar och marknadsaktiviteter från min första tid har varit användbara för att förstå vilka möjligheter vi har för framtiden.
  • Under andra halvåret kommer vi att fortsätta vårt strategiarbete för att bygga ett ännu starkare Fagerhult för framtiden.