Delårsrapport | Ekonomi | 23 aug, 2021 | 11:15 | Regulatoriska

Delårsrapport Januari-Juni 2021

Kommentarer av koncernchef Bodil Sonesson:
 

  • Vi är nöjda med de goda resultaten för orderingång och nettoomsättning under både kvartalet och halvåret, vilket också levererade en kraftigt ökad lönsamhet.

  • Rörelsemarginalerna uppgick till 11,3% för kvartalet och 10,2% för halvåret. Detta är ett resultat av gemensamt engagemang och hårt arbete av alla medarbetare, i kombination med en högre aktivitetsnivå på marknaden.

  • Vårt stora fokus på hållbara lösningar fortsätter. Under kvartalet lanserade Fagerhult en ny version av en av sina bäst säljande produkter ”Multilume Re:Think”. I denna nya version är armaturstommen tillverkad av 100% återvinningsbar kartong och totalt sätt minskar produkten klimatpåverkan med 83%.

  • Efterfrågan på uppkopplade lösningar fortsätter att öka, volymerna för Organic Response ökade med 60% för första halvåret.

  • Det gemensamma arbetet med att ta fram koncernens nya kärnvärden har nått utrullningsfasen och nu startar resan för att implementera och förverkliga dem.

 

Efter publiceringen av delårsrapporten för andra kvartalet 2021 kommer en webcast för investerar­e att hållas den 23 augusti 2021 kl. 15.30 CET.

En länk kommer att finnas tillgänglig på http://ir.fagerhultgroup.com.

En presentation kommer också att publiceras på http://ir.fagerhultgroup.com.