Delårsrapport | Ekonomi | 29 apr, 2021 | 11:25 | Regulatoriska

Delårsrapport Januari-Mars 2021

 • Orderingången var 1 854 (2 146) Mkr, en minskning med -13,6% justerad till -7,4% efter valutaeffekter -108 Mkr och avyttringar -27 Mkr

 • Nettoomsättningen var 1 678 (1 689) Mkr, en minskning med -0,7% justerad till +6,6% efter valutaeffekter -97 Mkr och avyttringar -24 Mkr

 • Rörelseresultat var 152,9 (10,7) Mkr, en ökning med 1 329% och en rörelsemarginal på 9,1 (0,6)%

 • Resultat efter skatt var 96,2 (-16,4) Mkr

 • Resultat per aktie 0,53 (-0,10) kronor

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 58,6 (87,9) Mkr

Kommentarer av koncernchef Bodil Sonesson:

 • Under första kvartalet 2021 såg vi förbättringar på många områden. Vi är nöjda med våra stabila framsteg och den pågående återhämtningen från pandemin.

 • Kvartalets rörelsemarginal på 9,1% är på en bra nivå i förhållande till förutsättningarna på marknaden.

 • Även om covid är fortsatt närvarande och vi fortfarande har ett antal särskilda åtgärder på plats, är de nya arbetssätten effektiva och vi gör tydliga framsteg. Av den anledningen har vi bestämt oss för att i nuläget inte fortsätta med separata covid-uppdateringar. Om läget förändras kommer vi naturligtvis att ompröva detta.

 • Förvärvet av de återstående 80% av aktierna i Seneco är ett viktigt framsteg och en grundpelare i vår strategi inom uppkopplade lösningar och hållbarhet. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv bidrar Senecos teknik med att signifikant minska energiförbrukningen för utomhusbelysning.

 • Koncernen har nu uppkopplade lösningar för både inomhus- och utomhusbelysning, och marknadens efterfrågan fortsätter att öka.

 • Huvudsakligt fokus för det här kvartalets strategiarbete är ett fortsatt internt arbete med gruppens företagskultur och även arbetet med vår hållbarhetsstrategi fortskrider. Just nu arbetar vi med koncernens väsentlighetsanalys och i den processen ingår många intervjuer med våra intressenter.

Efter publiceringen av delårsrapporten för första kvartalet 2021 kommer en webcast för investerar­e att hållas den 29 april 2021 kl. 15.30 CET.

En länk kommer att finnas tillgänglig på http://ir.fagerhultgroup.com

En presentation kommer också att publiceras på http://ir.fagerhultgroup.com.