Delårsrapport | Ekonomi | 18 aug, 2005 | 12:00 | Regulatoriska

Fagerhult Delårsrapport januari - juni 2005

KOMMENTAR AV KONCERNCHEF PER BORGVALL o Trenden med ökad orderingång och fakturering fortsätter på samtliga marknader o Resultatet för första halvåret är avsevärt bättre än föregående år o Genomförandet av vår tillväxtstrategi fortsätter o Kostnader för etablering av nya plattformar i Kina och Spanien har belastat resultatet med 7 Mkr o Produktion i Kina har startat o Efter periodens utgång har Tryckta i Markaryd avyttrats

Downloads