Delårsrapport | Ekonomi | 10 aug, 2007 | 09:00 | Regulatoriska

Fagerhult delårsrapport januari - juni 2007

Kommentar av koncernchef Per Borgvall:
• Fortsatt stark tillväxt
• Resultatet efter finansnetto kraftigt förbättrat, + 133 %
• Affärsområdena för professionell- och butiksbelysning utvecklas väl
• Tre företagsförvärv under perioden i Australien, Belgien och Irland
• Efter perioden har LampGustaf Inredning AB avyttrats

Downloads