Delårsrapport | Ekonomi | 12 aug, 2008 | 09:02 | Regulatoriska

Fagerhult, Delårsrapport januari - juni 2008

Kommentar av koncernchef Per Borgvall
• Fortsatt bra efterfrågan på samtliga marknader
• Andra kvartalet är ”all time high”
• Tillväxten under perioden är 15 %, varav 14 % organisk
• Rörelseresultatet förbättrat med 72 %
• Genomförda rationaliseringar och marknadsinvesteringar ger resultat
• Efter rapportperioden har avtal träffats avseende försäljning av hembelysningsföretaget Belid

Downloads