Delårsrapport | Ekonomi | 21 apr, 2008 | 12:39 | Regulatoriska

Fagerhult, Delårsrapport januari - mars 2008

Kommentar av koncernchef Per Borgvall:
• Fortsatt bra efterfrågan på samtliga marknader
• Tillväxten under första kvartalet är 14 %, varav 12 % organisk
• Resultat efter finansnetto förbättrat med 59 %
• Affärsområde Butiksbelysning fortsätter att stärkas
• Verksamheten i Australien utvecklas väl

Downloads