Delårsrapport | Ekonomi | 22 okt, 2008 | 11:22 | Regulatoriska

Fagerhult, Delårsrapport januari - september 2008

Kommentar av koncernchef Per Borgvall
• För andra kvartalet i rad: All time high
• Tillväxten under perioden är 15 %, varav 14 % organisk
• Rörelseresultatet förbättrat med 64 %
• Orderingången rensat för valutaeffekter är ca 4,5 % högre än 2007

Downloads