Pressmeddelande | 20 okt, 1999 | 15:49

Ett tjugotal ledande befattningshavare i Fagerhult har begagnat sig av optionserbjudande