Pressmeddelande | 28 apr, 2003 | 19:56

Beslut vid ordinarie bolagstämma 2003