Pressmeddelande | 22 apr, 2004 | 19:39

Beslut vid ordinarie bolagsstämma 2004-04-22