Delårsrapport | Ekonomi | 25 okt, 2005 | 11:33 | Regulatoriska

Fagerhult delårsrapport januari - september 2005

Kommentar av koncernchef Per Borgvall: - Bra orderingång och fakturering - Tillväxt på 24 % varav organisk 11 % - Rörelsemarginalen har förbättrats - Tryckta i Markaryd avyttrat under tredje kvartalet vilket gav en realisationsvinst på 3,4 Mkr - Omsättningen beräknas för helåret bli minst 1 650 Mkr med ett resultat efter finansnetto överstigande 100 Mkr

Downloads