Pressmeddelande | 4 nov, 2005 | 10:08

Fagerhult förvärvar marknadsledande företag i Storbritannien

-Vår strategi är att genom lönsam tillväxt bli ett av Europas tre ledande belysningsföretag. Genom förvärvet skapar vi en stark plattform på den viktiga brittiska marknaden, säger Per Borgvall, vd och koncernchef på Fagerhult. - Whitecroft Lighting är ett ledande brittiskt belysningsföretag med sin kärnaffär inom professionell belysning och en speciellt stark position inom det i Storbritannien viktiga segmentet “Healthcare”, fortsätter han. Whitecroft, som har sin bas och enda produktionsenhet i Ashton-under-Lyne strax utanför Manchester, omsätter ca 400 MSEK och har 280 anställda. Bolaget har god lönsamhet, bra tillväxt och är väl positionerat på den brittiska marknaden där man har 95 procent av sin försäljning. Säljare är det holländska riskkapitalbolaget H2 Lighting BV, och delar av Whitecrofts företagsledning. Köpeskillingen, som är maximerad till £21m, består av £15m kontant och upp till £6m i tilläggsköpeskilling med avräkning i mars 2007. – Genom förvärvet av Whitecroft står vi nu mycket starka på den brittiska marknaden. Det befintliga säljbolaget Fagerhult Lighting UK skall självständigt fortsätta sin framgångsrika positionering och inte slås samman med Whitecroft, avslutar Per Borgvall.