Delårsrapport | Ekonomi | 24 okt, 2006 | 11:54 | Regulatoriska

Delårsrapport januari - september 2006

Kommentar av koncernchef Per Borgvall:
- Bra rörelseresultat under tredje kvartalet och därmed viss återhämtning
- Försäljningstillväxten fortsatt stark, 27 %
- Den negativa trenden inom affärsområde butiksbelysning är nu bruten
- Butiksbelysning marknadsförs nu under namnet Fagerhult Retail, tidigare LampGustaf
- Verksamheten i Kina, där break even uppnåddes i juni, fortsätter att utvecklas positivt
- Resultatprognos på ca 100 Mkr före skatt och före eventuella kostnader av engångskaraktär

Downloads