Delårsrapport | Ekonomi | 23 okt, 2007 | 10:38 | Regulatoriska

Fagerhult Delårsrapport januari - september 2007

Kommentar av koncernchef Per Borgvall:
• Kraftig resultatförbättring
• Försäljningstillväxten fortsatt stark, 18 % varav 13 % organisk
• Affärsområdena för professionell- och butiksbelysning utvecklas väl
• Avyttring av LampGustaf Inredning samt av fabriksfastighet i Örnsköldsvik
• Stor order i England avseende London och Barts sjukhus

Downloads