Pressmeddelande | 31 maj, 2007 | 09:00 | Regulatoriska

Fagerhult fullföljer förvärv av belysningsföretag i Australien

”Vår strategi är att genom lönsam tillväxt bli ett globalt ledande belysningsföretag. Genom förvärvet skapar vi en stark plattform på en snabbt växande marknad, Australien”, säger Per Borgvall, vd och koncernchef på Fagerhult.
”Eagle Lighting är ett specialistföretag med sin kärnaffär inom professionell belysning och med en stark position för fortsatt tillväxt inom detta segment i Australien“, fortsätter han.

Eagle Lighting har sitt huvudkontor, sin fabrik och distributionslager i Melbourne med säljkontor i både Sydney och Brisbane. Eagle Lighting omsätter drygt 100 MSEK med god lönsamhet och har 65 anställda. Förvärvet kommer att bidra positivt till Fagerhultgruppens resultat per aktie för helåret 2007.

Habo den 31 maj 2007


För ytterligare information kontakta:

Per Borgvall
CEO
tel: 036 10 87 06
mobil: 070 655 45 44
e-mail: per.borgvall@fagerhult.se

Ulf Karlsson
Financial Director
tel: 036 10 85 63
mobil: 070 537 04 54
e-mail: ulf.karlsson@fagerhult.se

Downloads