Pressmeddelande | 22 nov, 2007 | 16:44

Fagerhult lanserar nytt visualiseringsverktyg

Professionella belysningsplanerare får allt fler parametrar att ta hänsyn till och för andra som vill hålla sig insatta – byggherrar, inredare och brukare – kan det vara svårt att bilda sig en uppfattning om belysningens egenskaper i projektet. Därför har Fagerhult utformat Lighting Concept Tool som snabbt ger en komplett värdering av ett belysningssystem. Förutom den traditionella visualiseringen finns funktioner som direkt visar hur valet av styrsystem, armaturer och ljuskällor påverkar såväl vår upplevelse av rummet som ergonomi, ekonomi och miljö.

Användaren tar sin utgångspunkt i olika typer av miljöer; cellkontor, storkontor eller klassrum. Lösningsförslag i form av nedpendlad eller infälld belysning finns alltid som standard. Med hjälp av reglage är det möjligt att själv påverka ljussituationen – till exempel olika kombinationer av upp- och nedljus samt dagsljusinfall. Rumsvisualiseringen förändras parallellt med förutsättningarna och verktyget gör det möjligt att jämföra upplevelsen av ljuskällor med olika färgtemperaturer. Möjligheten finns också att göra extra tillval i form av väggljus samt automatisk styrning med dagsljus- och närvarosensorer.

Till grund för Lighting Concept Tool ligger Fagerhults egen modell för belysningsutvärdering – Application Quality Index, AQ-index. Modellen arbetar enligt fem parametrar; total ljusupplevelse, energianvändning, produkteffektivitet, belysningsstyrning och rekommenderat underhåll. Parametrarna redovisas i ett spindelnätsdiagram med en femgradig skala – ju högre resultat desto bättre. Spindelnätet har integrerats i Lighting Concept Tool och förändras i takt med att användaren ändrar förutsättningarna. Inom ramen för ”Ljusupplevelse” har även utarbetats ett separat index som visar hur rummets ljussättning påverkar visuellt, biologiskt och emotionellt. Detta VBE-index redovisas separat enligt samma princip som spindeldiagrammet. I programmet ges också upplysningar om LENI-tal och det koldioxidutsläpp som beräknas motsvara belysningslösningens energiförbrukning.

Fagerhult Lighting Concept Tool är det perfekta redskapet i ett tidigt stadium när det fortfarande råder osäkerhet kring belysningslösningen. Som belysningskonsult eller arkitekt kan man med hjälp av verktyget ge kunder och slutanvändare en snabb och tydlig bild av vad det är man vill uppnå.
Den tydligare kommunikationen mellan olika intressenter skyndar även på själva planeringsprocessen. Remissrundorna blir färre och det blir möjligt att snabbare utföra mer detaljerade beräkningar. Det behövs heller inga CD-skivor eller krångliga installationsrutiner; Lighting Concept Tool har ett webbaserat gränssnitt och nås direkt via Fagerhults hemsida; www.fagerhult.com/lct


För mer information, vänligen kontakta:
Linda Yngdén
International Marketing Coordinator
Tel. +46 36 10 87 28 alt +46 70 511 28 44.