Pressmeddelande | 5 jul, 2007 | 15:39 | Regulatoriska

Fagerhult säljer LampGustaf Inredning AB

LampGustaf Inredning med tillhörande sourcingbolag i Hong Kong omsätter ca 80 MSEK och har 27 anställda. Bolagen har ingått i Fagerhultskoncernen och affärsområde inredningsbelysning sedan februari 2005. Bolagen sourcar, marknadsför och säljer belysning för hemmiljö och har sitt säte i Bollebygd.

Affären ska ses mot bakgrund av Fagerhults tillväxtstrategi, med ambitionen att bli bland de tre största aktörerna på belysningsmarknaden i Europa och att Fagerhult därför fortsätter att koncentrera sig på sin kärnverksamhet.
”Vi måste ha starkt fokus på vår affärsstrategi för att lyckas”, säger Fagerhults VD och koncernchef Per Borgvall.
”Det är därför naturligt för oss att i denna process avyttra LampGustaf Inredning samtidigt som vi skapar tillväxt inom vårt kärnområde. Med Vätterleden som ägare skapas de bästa förutsättningar för kontinuitet och stabilitet för LampGustaf Inredning och dess kunder”, fortsätter han.

Habo den 5 juli 2007


För ytterligare information kontakta:

Per Borgvall
CEO
tel: 036 10 87 06
mobil: 070 655 45 44
e-mail: per.borgvall@fagerhult.se

Ulf Karlsson
Financial Director
tel: 036 10 85 63
mobil: 070 537 04 54
e-mail: ulf.karlsson@fagerhult.se

Downloads