Pressmeddelande | 13 dec, 2007 | 08:10

Fagerhult Sverige bildar eget säljbolag

Förändringen är en ren formalitet, förklarar bolagets blivande VD Nils-Olof Dahlström;
– Tidigare har våra kunder haft Fagerhults Belysning AB som sin affärspartner, vilket har fungerat alldeles utmärkt. Men genom att bilda ett självständigt försäljningsbolag för den svenska marknaden kan vi flytta vår försäljning ytterligare ett steg närmare kunden.

De Fagerhultmedarbetare som tidigare ansvarat för kunderna på den svenska marknaden fortsätter i det nya bolaget, och kontaktvägarna kommer att vara de samma.
– Målsättningen är att vi i vår nya organisation ska bli ännu mer tillgängliga och effektiva, konstaterar Nils-Olof Dahlström.

För mer information, vänligen kontakta

Nils-Olof Dahlström
VD, Fagerhults Belysning Sverige AB
Tel: 036 10 85 00
Mobil: 070 586 07 74

Downloads