Pressmeddelande | 19 feb, 2007 | 09:10

Fagerhults katalog 2007 – en tungviktare inom belysning

Med den nya belysningskatalogen tar Fagerhult definitivt steget från produktöversikt till en komplett handbok för alla som arbetar med belysning eller ljussättning. I katalogen presenteras, precis som tidigare, grundläggande terminologi och regler för belysningsplanering.

Men tanken är också att den som hyser ett djupare intresse för energieffektivitet och ergonomi
genom ljusstyrning ska hitta samlad kunskap i nära anslutning till armaturer och lösningar. Därför
omfattar Belysningskatalogen 2007 ett stort avsnitt om ljusstyrning – kunskaper som kan
appliceras på produkter baserade på den senaste teknikutvecklingen inom området. Bland dessa
märks Fagerhults eget, intelligenta ljusstyrningssystem e-Sense där varje armatur kan tänka själv
samt en lång rad armaturer som anpassats för systemen.

Viktigast att begripa sig på just nu är annars EUs nya Energidirektiv, med standarden 15193, som
redan trätt i kraft och omfattar de flesta offentliga byggnader. Alla lokaler ska energideklareras
och Belysningskatalogen 2007 ger en bakgrund till Energidirektivet, reder ut kraven och ger förslag på lösningar.

Självklart presenteras här också hela Fagerhults belysningssortiment. Den som sedan tidigare känner Fagerhults armaturer kan glädjas åt att en rad nyheter nu inlemmats i sortimentsöversikten;
det gäller inte minst Art of Light-konceptet omfattande armaturerna Orosso, Wall och Open Box i
design av framstående formgivare. Dessutom presenteras multifunktionella, praktiska och snygga
lösningar i form av serien Direct to Indirect och ljusbrunnen Pozzo.

Tillsammans erbjuder de över 80 armaturfamiljerna lösningar för alla typer av byggnader och
belysningsuppgifter; från kontorslokaler till skola, vård och omsorg samt olika typer av sportanläggningar. Ett efterlängtat inslag är utomhusarmaturerna som gör ett återintåg i Belysningskatalogen.

Det uttalade målet är att du, med hjälp av Fagerhults Belysningskatalog 2007, skall kunna färdigställa ett helt, samtida belysningsprojekt utan att behöva vända dig till någon annan informationskälla.

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Hermansson
Marketing Manager
tel: +46 36 10 87 32
mobil: +46 705 91 35 90
thomas.hermansson@fagerhult.se

Downloads