Pressmeddelande | 19 feb, 2007 | 09:23

Multibegåvning för ett komplett byggprojekt

Avsikten är att DTI ska kunna användas som helhetslösning i en totalentreprenad. DTI – Direct to
Indirect – är en armaturfamilj om tre varianter som tillsammans täcker behovet av allmän- och arbetsljus i de flesta projekt.

Utgångspunkten har varit att erbjuda ett rationellt alternativ utan att kompromissa bort ljusergonomi och energieffektivitet. Armaturerna rör sig över hela spektrat: från en takmonterad variant som ger enbart direkt ljus till två nedpendlade varianter med olika kombinationer av direkt och indirekt ljus. Den ena har lika delar direkt och indirekt ljus, den andra har en större andel indirekt ljus. Armaturernas kortsidor har fått ett dekorativt grafiskt element som på ett snabbt och tydligt sätt hjälper installatören att identifiera armaturens ljusfördelningsegenskaper. Dessa kan ytterligare förstärkas genom valet av bländskydd – serien erbjuder tre olika bländskyddsalternativ.

En stor del av vinsthemtagningen i ett belysningsprojekt ligger, förutom i en låg energiförbrukning, i planering och installation. Normalt måste installatören gå in i armaturen för att göra anslutningen; på DTI görs den direkt i gaveln som fälls ned med ett enkelt handgrepp. DTI-armaturerna kan även levereras inom Fagerhults Plus-koncept, vilket innebär att armaturen kommer komplett med ljuskälla, anslutningsledning, wireupphängning och dammskydd.
DTI har alltså utvecklats för att spara tid och pengar innan brukaren kommer in i bilden – när människorna väl finns på plats skiftar fokus till bästa möjliga ljuskomfort. Vid behov kan DTI till exempel utrustas med individuell ljusstyrning, Fagerhult e-Sense, samt med det diodbaserade nödljussystemet emLed. Ett exempel på industriell design när den är som bäst – funktionell och estetisk.


För mer information, vänligen kontakta:
Håkan Johansson
Produktchef
tel: +46 36 10 87 44
mobil: +46 70 652 32 94
e-post: hakan.johansson@fagerhult.se