Pressmeddelande | 19 feb, 2007 | 09:27

Nya perspektiv speglar innovativ reflektorteknik

Bakom den nyutvecklade reflektorn står Nils Svendenius, docent vid Lunds Universitet. Reflektorn
effektiviserar ljusflödet och spridningen så att ljusbehoven för en arbetsplats täcks av en armatur. Handlar det om ett kontor med en arbetsplats ger lösningen fullgod belysning för hela rummet. En enda T5-ljuskälla på 80W ersätter den på marknaden vanliga lösningen med flera rör. Den högre effekten kompenseras av att det är färre lysrör som ska hållas i gång. Själva ljusbilden är, precis som reflektorn, asymmetrisk.

Men en reflektor gör ingen belysningslösning, och därför gick uppdraget att formge en armatur
till Kristin Leibel och Kristian Andréason på Pigdesign. De valde att spinna vidare på reflektorns
form och den asymmetriska ljusfördelningen. Även om det mänskliga ögat inte uppfattar den
oregelbundna ljusbilden var formen tacksam att kommunicera. Rombformade Tilt följer reflektorns
lutning i en riktning som upplevelsemässigt går tvärsemot ljuset.

– Vi passade på att leka lite med perspektiven. De flesta armaturer är symmetriska till sin form,
men den här ändrar utseende och skiftar perspektiv beroende på varifrån i rummet du betraktar
den, säger Kristian Andréason.

Estetiskt har den enda ljuskällan bidragit till en armatur med mycket begränsade yttermått.
– Trenden går mot färre lysrör, och det även av praktiska skäl. Hanteringen blir smidigare. Vid
installationen, men framförallt i samband med underhåll.

Kombinationen av en stark ljuskälla och en högeffektiv reflektor ställer dock tuffa krav på
avbländningen – ändå uppfyller Tilt de nya, striktare reglerna för luminanser enligt 12464-1.
Armaturens former understryks av aluminiumstommen som ger en lätt och stabil konstruktion.
Uttrycket varierar ytterligare beroende på färg och ytbehandling. Tilt lanseras i tre varianter; natur-, vit- eller svarteloxerad aluminium.


För mer information, vänligen kontakta:
Håkan Johansson
Produktchef
tel: +46 36 10 87 44
mobil: +46 70 652 32 94
e-post: hakan.johansson@fagerhult.se