Delårsrapport | Ekonomi | 8 feb, 2008 | 12:45 | Regulatoriska

Fagerhult, Bokslutskommuniké 2007

Kommentar av koncernchef Per Borgvall:
• Rekordresultat både för helåret 2007 och för fjärde kvartalet
• Fortsatt konsekvent genomförande av vår tillväxt-, internationaliserings- och renodlingsstrategi
• Tre förvärv och en avyttring genomförda under året, samtliga förvärv utvecklas väl
• Orderingång ökade med 26 %
• Försäljningen ökade med 17 % varav 15 % är organisk tillväxt

Downloads