Pressmeddelande | 11 aug, 2008 | 13:00 | Regulatoriska

Fagerhult säljer Belid AB

Belid, med säte i Tångaberg utanför Varberg, omsätter ca 175 MSEK med ca 150 anställda. Bolaget har ingått i Fagerhultskoncernen och affärsområde inredningsbelysning sedan 1988. Belid tillverkar och marknadsför belysning för hotell, konferensanläggningar, offentliga lokaler och för hemmiljö.

Affären ska ses mot bakgrund av Fagerhults tillväxtstrategi, med ambitionen att bli bland de tre största aktörerna på belysningsmarknaden i Europa och att Fagerhult därför fortsätter att koncentrera sig på sin kärnverksamhet.
”Vi måste ha starkt fokus på vår affärsstrategi för att lyckas”, säger Fagerhults VD och koncernchef Per Borgvall.
”Det är därför naturligt för oss att i denna process avyttra Belid samtidigt som vi skapar tillväxt inom våra kärnområden. Med Herstal som ägare skapas de bästa förutsättningar för kontinuitet och stabilitet för Belid och dess kunder”, fortsätter han.


Habo den 11 augusti 2008

För ytterligare information kontakta:

Per Borgvall
CEO
tel: +46 36 10 87 06
mobile: +46 70 655 45 44
e-mail: per.borgvall@fagerhult.se

Ulf Karlsson
Financial Director
tel: +46 36 10 85 63
mobile: +46 70 537 04 54
e-mail: ulf.karlsson@fagerhult.se

Downloads