Pressmeddelande | 28 apr, 2008 | 11:55

Fagerhult satsar på nödbelysning

Fagerhults nödbelysning omfattar såväl system som produkter – från övervakning, reservkraft och självtest till armaturer och hänvisningsskyltar. Utbudet av funktioner och modeller är komplett och kombinationerna kan skräddarsys, i samband med belysningsplaneringen, för varje enskilt projekt.
– Det finns väldigt många nödljussystem på marknaden i dag. Valfriheten är så stor att det kan vara svårt att veta hur och vad man ska välja. Vi har lång erfarenhet av att integrera nödljus i våra belysningssystem – nu plockar vi russinen ur kakan åt våra kunder, säger Kenneth Rudenbrandt.

– Systemet ska vara smidigt för konsulten att planera och installera samt lätt för fastighetsägarna att underhålla. Alla nödljussystem måste testas regelbundet och det görs enklast genom produkter utrustade med självtest. Med självtestsystem dessutom byggt på DALI-protokollet medges också adresserbarhet av anslutna nödljusprodukter. Stor vikt har även lagts vid miljöhänsyn och energibesparande åtgärder; LED-ljuskällor och miljövänliga NiMH-batterier.

I anslutning till lanseringen ger Fagerhult ut en omfattande broschyr på temat nödbelysning. Den tar sin utgångspunkt i den svenska nödljusstandarden SS-EN 1838 och underlättar vid system- och armaturval. Med sina överskådliga planeringsförslag för nödljusanläggningar i olika miljöer är den tänkt att fungera som ett verktyg i det dagliga arbetet. Extra utrymme ägnas också åt den nya standarden för självtest, SS EN 62034.

Broschyren omfattar även en genomgång av armatursortimentet; hänvisningsarmaturer, nödljusarmaturer och integrerade lösningar. Bland nyheterna märks stilrena exLED ViVa, en hänvisningsarmatur med ett tydligt och briljant uttryck. Avsikten är att erbjuda ett alternativ för miljöer där arkitektur och inredning står i fokus.

Den renodlade nödljusarmaturen emLED i så kallad ”Stand alone”-version kommer också i en ny, mer flexibel och förbättrad version.
– En användbar finess är att ljusfördelningen är valbar. Ovalstrålande för korridorer och rundstrålande för större öppna ytor. Ljusplaneringen underlättas och funktionen optimeras eftersom fördelningen väljs på plats, konstaterar Kenneth Rudenbrandt.


För mer information, vänligen kontakta Fagerhults Belysning.

Produktchef Nödljussystem
Kenneth Rudenbrandt, 036-10 86 32

Produktchef Hänvisningarmaturer
Ulrika Calzon, 036-10 87 38