Pressmeddelande | 3 sep, 2008 | 13:37

Unik svensk kraftsamling på energieffektivisering i vardagslivet

Sustainable Innovation kommer att driva utvecklingsprojekt tillsammans med medlemsföretagen. Det handlar både om projekt som inte ryms inom enskilda företags FoU-verksamhet och samarbetsprojekt med flera parter. Listan över medlemsföretag, som därmed garanterar verksamheten, rymmer hittills: Vattenfall, Riksbyggen, Fortum, Telenor, Sustainable Technology Partners, Sjätte AP-fonden, Fagerhult, Logica, JM , YIT, Scania, ÅF och Göteborgs Energi. Ytterligare ett antal företag är på väg att bli medlemmar.

Jag är mycket glad att Energimyndigheten så engagerat stödjer verksamheten, säger Sustainable Innovations styrelseordförande Peter Nygårds. Tidigare har nya svenska miljöteknikbolag fått spridda skurar av stöd och det har funnits en uppenbar risk att Sverige förlorar goda idéer till andra länder eftersom det saknats en arena för att ta hand om de frön till framgångsrika företag som finns. Att staten och näringslivet samarbetar, betyder att vi kan kraftsamla svensk miljöteknik. Som näringsminister Maud Olofsson sade i sitt tal på Energitinget i våras blir Sustainable Innovation "en fruktbar mötesplats" som "ytterligare kommer att förstärka vår konkurrensfördel".

Sustainable Innovation kommer också att driva en omfattande inkubatorverksamhet för teknikutvecklingsbolag, projekt där utvecklare, entreprenörer och forskare tillsammans förverkligar och utvecklar sina idéer till företag. Energimyndigheten och företagen i föreningen garanterar att de affärsidéer som antas ges bästa möjliga förutsättningar.

Vårt mål är att Sustainable Innovation skall bli den självklara mötesplatsen, arenan, för energieffektivisering i vardagslivet, i bostaden, på arbetsplatsen, i det dagliga resandet. Jag är övertygad om att de företag som står bakom verksamheten bidrar till att ge utvecklings-företagen en flygande start i form av kontakter med blivande kunder redan då idéerna utvecklas till produkter och tjänster, säger Sustainable Innovations VD Patrik Nilsson.

Sustainable Innovation flyttar under hösten in i Amiralitetshuset på Skeppsholmen. Ambitionen är att Amiralitetshuset skall bli ett "energieffektiviseringens hus" för informationsspridning och opinionsbildning, en mötesplats för beslutsfattare i näringsliv, politik och förvaltning och ett internationellt uppmärksammat skyltfönster för svenskt teknikkunnande.


För mer information, kontakta:
Patrik Nilsson,
VD, Sustainable Innovation AB,
Tel 0766-285600
patrik.nilsson@sust.se
www.sust.se