Delårsrapport | Ekonomi | 5 feb, 2009 | 12:57 | Regulatoriska

Bokslutskommuniké 2008

Kommentar av koncernchef Per Borgvall:
• Rekordresultat för helåret 2008
• Tillväxten under året är 11,4 % justerat för köpta och sålda verksamheter
• Rörelseresultatet förbättrat med 38 %
• Orderingången justerat för köpta och sålda verksamheter är lika med föregående år

Downloads