Pressmeddelande | 25 feb, 2009 | 14:00

Fagerhult Avion. Luftakrobatik för kontoret.

Avion är Fagerhults nya omfattande armaturserie för kontorsbelysning – en klassisk solitär som designats för att även ingå i större system. Just utvecklingen av innovativa systemarmaturer med mångsidiga tillämpningar är Fagerhults kännetecken. Ambitionen är att skapa kompletta belysningslösningar för arbets- och allmänljus som tillgodoser behoven hos många målgrupper. Grundl��ggande för en systemarmatur som Avion är att den ger professionella belysningsplanerare möjlighet att utforma större belysningsanläggningar på ett rationellt sätt, utan att ge avkall på ljuskvalitet, energieffektivitet eller formgivning.

Avion har formgivits av designstudion Propeller som valt ett nytt angreppssätt: designen utgår från långsidan istället för från gaveln, vilket annars hör till vanligheterna. Genom att samla teknik och ljuskällor i en diskret upphöjning på armaturens ovansida har den visuella höjden begränsats till ett minimum. Ögat lockas istället att fokusera på långsidan som fått extra spänst genom en konkav, infärgad yta. Upplevelsen av ljus och lätthet är grundläggande – armaturen blir ett ljusflak som flyter genom rummet.

Satt i system kan Avion byggas samman i långa, flytande linjer vilka ytterligare betonas av sidornas färgsättning – Avion finns i vitt eller grått med svarta alternativt vita accenter. Raka linjer bildas med hjälp av ett rampdon. En ny typ av flexibel led med gradskiva gör det också möjligt att skapa böljande linjer med variation i varje enskilt armaturmöte.

Armatursystemet omfattar fem ljusfördelningar – från direkt till indirekt ljus i olika kombinationer. Verkningsgrad och synkomfort optimeras med tre olika bländskydd – Lamell, R5 mini samt R5 micro. Användaren ska uppleva att det är lätt att få rätt i ljus i alla situationer. Att Avion är behaglig att se på och smidig att använda – och därmed gör vardagen lite vackrare.