Pressmeddelande | 24 aug, 2009 | 10:05 | Regulatoriska

Fagerhult inleder MBL-förhandlingar i syfte att stänga fabrikerna i Borås och Falkenberg.

I Borås berörs 54 anställda, av dem är 17 tjänstemän. I Falkenberg berörs 61 personer, varav 16 är tjänstemän. Vi vill lägga ned på de två orterna därför att vi har en överkapacitet. Den i sin tur beror på rådande lågkonjunktur som ger färre beställningar. Till det ska läggas att Fagerhult har gjort betydande investeringar i ny produktionsteknik. Det ger oss möjlighet att producera mer effektivt, såväl i Habo som Åhus som, enligt vårt förslag, kommer att ta över huvuddelen av tillverkningen från Borås och Falkenberg. En mindre del av tillverkningen kommer att flyttas till koncernens fabrik i Suzhou, Kina. Fagerhults VD Johan Hjertonsson säger i en kommentar att det här är ett svårt beslut att ta. ”Vi är tvingade därför att orderingången gått ned som en följd av lågkonjunkturen. Vi måste hela tiden vara effektiva och då är nedläggning tyvärr nödvändigt. Jag förstår om de anställda är oroliga. Men vi tycker det är viktigt att vara öppna och informera när MBL-förhandlingar inleds för att undvika rykten och spekulationer. Vi ska självfallet göra allt vi kan för att hjälpa dem som berörs av nedläggningen. Vi kommer att arbeta nära både de fackliga företrädarna och lokala myndigheter och organisationer i såväl Borås som Falkenberg. ” En nedläggning i Borås och Falkenberg, som kommer att vara avslutad ca 6 månader efter avslutad MBL-förhandling, beräknas sänka koncernens kostnader med cirka 40 miljoner kronor per år. Kostnaden för nedläggningen beräknas bli drygt 30 miljoner kronor och kommer att påverka resultatet för tredje kvartalet 2009. Habo den 24 augusti 2009 Presskonferenser kommer att hållas idag 24 augusti kl. 14.00 i Borås på Elenco Lighting AB, Almenäsvägen 18 och i Falkenberg på Hotel Strandbaden, Havsbadsallén.

Downloads