Pressmeddelande | 20 apr, 2009 | 14:54

Fagerhult lanserar komplett utomhussortiment

- Fagerhults lansering av Outdoor är ett naturligt strategiskt steg i linje med företagets tillväxt, säger Annika Persson, försäljningschef. Vi fortsätter rusta oss för marknadens efterfrågan i linje med vad som redan kännetecknar Fagerhult, det vill säga kunskap, service, trygghet och hållbarhet. Fagerhult är en heltäckande leverantör inom alla professionella miljöer och har för avsikt att också bli det utomhus. Alla kunder som planerar ett belysningsprojekt i utomhusmiljö får nu tillgång till företagets specialkompetens.

I samband med lanseringen släpper Fagerhult Outdoor en produktkatalog med följande huvudinriktningar:
• Gatubelysning
• Närmiljö funktionell
• Närmiljö arkitektonisk
• Närmiljö koncept
• Mark
• Projektorer
• Pollare
• Strålkastare
• Tak
• Vägg

- Fagerhult har byggt upp ett starkt, spännande sortiment med utomhusbelysning och nu fokuserar vi på att erbjuda våra kunder kompetent rådgivning och projektplanering, säger Annika Persson. Vårt arbete kommer att ta sin utgångspunkt i den service och de produkter som särskilt efterfrågas av våra målgrupper.

Downloads