Delårsrapport | Ekonomi | 3 feb, 2010 | 11:47 | Regulatoriska

Bokslutskommuniké 2009

Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson: • Fortsatt svag konjunktur under fjärde kvartalet, dock har efterfrågan stabiliserats • Orderingången justerad för jämförbara verksamheter är 5 % lägre än föregående år • Affärsområdet butiksbelysning hårdast drabbat av nedgången • Nedläggning av fabrikerna i Borås och Falkenberg följer plan och kommer att slutföras under första kvartalet 2010 • Starkt kassaflöde från den löpande verksamheten, 215 Mkr

Downloads