Pressmeddelande | 28 apr, 2011 | 18:27 | Regulatoriska

Beslut vid Årsstämma den 28 april 2011

Till styrelseledamöter omvaldes Anna Malm Bernsten, Eric Douglas, Björn Karlsson, Eva Nygren, Fredrik Palmstierna, Johan Hjertonsson och Jan Svensson. Till styrelseordförande omvaldes Jan Svensson.

Till valberedning omvaldes Gustaf Douglas, Jan Svensson och Björn Karlsson.  Dessa bemyndigades att utse ytterligare en till två ledamöter.

Årsstämman beslutade ge styrelsen rätt att återköpa egna aktier till maximalt 10% av aktiekapitalet under tiden till nästa årsstämma.

Habo den 28 april 2011

 

 

Downloads