Delårsrapport | Ekonomi | 8 feb, 2011 | 17:03 | Regulatoriska

Bokslutskommuniké 2010

 

Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson:

  • Förvärv av det tyska belysningsföretaget LTS vilket stärker såväl segmentet Retail Lighting (butiksbelysning) samt skapar en stark plattform för fortsatt tillväxt i Tyskland
  • Ett starkt resultat för andra halvåret som var bättre än föregående år
  • Förstärkningen av svenska kronan har påverkat resultatet negativt med 30 Mkr varav 5 Mkr i kvartal 4
  • Kostnader av engångskaraktär har belastat resultatet före skatt med 20 Mkr
  • Starkt kassaflöde under fjärde kvartalet

Downloads