Delårsrapport | Ekonomi | 27 okt, 2011 | 14:00 | Regulatoriska

Delårsrapport januari - september 2011


Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson:

  • Kraftig resultatförbättrin
  • Hög orderingång under andra och tredje kvartalet
  • Rörelseresultatet för tredje kvartalet all time high
  • Stark utveckling för produktområdet Retail Lighting
  • Fortsatt starkt kassaflöde

Downloads