Pressmeddelande | 11 mar, 2011 | 08:30 | Regulatoriska

Fagerhult förvärvar Designplan Lighting Ltd

Designplan har 180 anställda och tillverkar armaturer och belysningssystem för utsatta miljöer som kräver robusta produkter t ex inom kollektivtrafiken.  Bolaget har en omsättning om ca MGBP 11 med en lönsamhet väl i linje med Fagerhultgruppens snitt.

”Vår strategi är att bli en klar ledare inom den europeiska belysningsindustrin. Med detta förvärv kommer vi att ytterligare stärka oss på den viktiga brittiska marknaden. Designplan är en betydande brittisk tillverkare och har en ledande position inom sitt segment. Designplans produktsortiment och kunskaper är ett perfekt komplement till Fagerhults existerande sortiment och kommer att göra det möjligt för oss att öka Designplans försäljning internationellt”, kommenterar Paul Barton, Regionchef Storbritannien, Irland och Mellanöstern.

Fagerhult betalar ett pris om MGBP 10 (kassa- och skuldfritt), för 100 % av aktierna i Designplan. En tilläggsköpeskilling om maximalt MGBP 2 kan komma att utgå.

Mer information om Designplan finns på www.designplan.co.uk.

Habo den 11 mars 2011

Downloads