Pressmeddelande | 24 apr, 2012 | 18:53 | Regulatoriska

Beslut vid Årsstämma den 24 april 2012

Till styrelseledamöter omvaldes Anna Malm Bernsten, Eric Douglas, Björn Karlsson, Eva Nygren, Fredrik Palmstierna, Johan Hjertonsson och Jan Svensson. Till styrelseordförande omvaldes Jan Svensson.

Till valberedning omvaldes Gustaf Douglas, Jan Svensson och Björn Karlsson. Dessa bemyndigades att utse ytterligare en till två ledamöter.

Årsstämman beslutade ge styrelsen rätt att återköpa egna aktier till maximalt 10% av aktiekapitalet under tiden till nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för bolaget ("Prestationsaktieprogram 2012") och överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsaktieprogram 2012.

Habo den 24 april 2014

Downloads