Delårsrapport | Ekonomi | 24 apr, 2012 | 14:00 | Regulatoriska

Delårsrapport januari - mars 2012

Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson:

  • Hög orderingång under första kvartalet
  • Positivt kassaflöde från löpande verksamheten
  • Viss avmattning inom marknaden för belysning till Retail
  • Red Dot Design Award för Dominoserien i LTS Licht & Leuchten

Downloads