Delårsrapport | Ekonomi | 22 okt, 2012 | 12:15 | Regulatoriska

Delårsrapport januari - september 2012

Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson:

  • Ökad omsättning jämfört med föregående år
  • Avmattning av konjunkturen framför allt inom Retail Lighting gav svagare orderingång och en svagare rörelsemarginal än samma kvartal föregående år
  • Fortsatt fokus på att anpassa kostnader men satsningar på produktutveckling fortsätter
  • Bra kassaflöde under kvartalet
  • Negativ påverkan av valuta
  • Vi bedömer att vi ökar marknadsandel inom samtliga produktområden