Pressmeddelande | 18 apr, 2013 | 19:01 | Regulatoriska

Beslut vid Årsstämma den 18 april 2013

Till styrelseledamöter omvaldes Anna Malm Bernsten, Eric Douglas, Björn Karlsson, Fredrik Palmstierna, Johan Hjertonsson och Jan Svensson. Eva Nygren hade avböjt omval. Som ny styrelseledamot invaldes Catherina Fored. Till styrelseordförande omvaldes Jan Svensson.

Till valberedning omvaldes Gustaf Douglas, Jan Svensson och Björn Karlsson. Dessa bemyndigades att utse ytterligare en till två ledamöter.

Årsstämman beslutade ge styrelsen rätt att återköpa egna aktier till maximalt 10% av aktiekapitalet under tiden till nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för bolaget ("Prestationsaktieprogram 2013") och överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsaktieprogram 2013.

Habo den 18 april 2013