Delårsrapport | Ekonomi | 18 apr, 2013 | 14:05 | Regulatoriska

Delårsrapport januari - mars 2013

Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson:

  • Fortsatt lägre efterfrågan i sencykliska Indoor Lighting och Retail Lighting stabilt på en låg nivå i linje med tidigare bedömningar
  • Vi bedömer att marknaden kommer att vara fortsatt svag under de kommande kvartalen
  •  Den lägre omsättningen har inneburit en resultatminskning jämfört med samma kvartal föregående år och en stor del har kompenserats genom kostnadsbesparingar
  •  Bruttomarginalerna var på samma nivå som det första kvartalet föregående år och högre än i det närmast föregående kvartalet 
  •  Fasta kostnader har sänkts med 50 Mkr på årsbasis jämfört med första kvartalet föregående år rensat för valuta
  • Satsningar på R&D fortsätter
  • Den starka kronan påverkar resultatet negativt med 8 Mkr jämfört med föregående år
  • Red Dot Design Award för Fagerhults produkt Appareo