Delårsrapport | Ekonomi | 21 aug, 2014 | 11:39 | Regulatoriska

Delårsrapport januari - juni 2014

Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson:

  • Ett starkt andra kvartal med hög tillväxt och 85 % förbättring av rörelseresultatet.
  • Vårt starka erbjudande inom belysningslösningar med LED har ökat koncernens marknadsandelar de senaste fyra kvartalen.
  • LED andelen uppgick i kvartalet till 38 % och satsningar på LED accelereras ytterligare.
  • I ingången till andra halvåret var orderstocken drygt 100 Mkr högre än vid samma tid föregående år, exklusive förvärvade enheter.
  • Starkt kassaflöde då tillväxten hanterats med låg kapitalbindning.