Pressmeddelande | 12 feb, 2014 | 07:59 | Regulatoriska

Fagerhult slutför förvärvet av Arlight

Arlight har 160 anställda och tillverkar armaturer och belysningssystem för i huvudsak applikationsområden inomhus. Exempel på applikationsområden är kontor, skolor, sjukhus, gallerior och flygplatser. Bolaget väntas ha en omsättning 2013 om 21 MEUR med en lönsamhet väl över Fagerhultgruppens genomsnitt.

”Vår strategi är att bli en klar ledare inom den europeiska belysningsindustrin. Med detta förvärv får vi tillgång till den dynamiska Turkiska marknaden samt flera intressanta tillväxtmöjligheter i regionen. Den turkiska belysningsmarknaden växer kraftigt på drivet av landets 2023 ambitioner kring förbättrad infrastruktur samt energibesparingar. Detta förvärv ger oss också tillgång till en lågkostnadsfabrik i närområdet för våra stora existerande marknader. Det gläder mig att Mr. Mustafa Cemil Arli och Mrs. Gülseren Arli kommer att stanna kvar och fortsätta bygga vidare på Arlights starka tillväxt”. kommenterar Johan Hjertonsson, CEO, Fagerhult.

Fagerhult betalar ett pris om 28 MEUR (kassa- och skuldfritt), för 100 % av aktierna i Arlight. Ytterligare 7 MEUR kan tillkomma som tilläggsköpeskilling fram till 2015 beroende på den finansiella utvecklingen för Arlight. Transaktionen finansieras med existerande kredit faciliteter.

Mer information om Arlight finns på www.arlight.net

Habo den 12 Februari 2014