Delårsrapport | Ekonomi | 11 feb, 2015 | 11:55 | Regulatoriska

Bokslutskommuniké 2014

Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson:

  • 2014 var koncernens bästa år någonsin avseende försäljning, rörelseresultat och kassaflöde från den löpande verksamheten.
  • Trots en mycket stark omsättning är orderboken större i utgången av 2014 än vid årets början.
  • Ett starkt fjärde kvartal med ett rörelseresultat på 86,6 (83,6) Mkr.
  • Mycket starkt kassaflöde från den löpande verksamheten i kvartalet, 199,4 (102,4) Mkr.
  • Omsättningen för kvartalet ökade med 9 % jämfört med föregående år, vilket är en oförändrad nivå justerat för valuta och förvärv.
  • Orderingången i kvartalet ökade med 3 % vilket motsvarar en minskning med 4 % justerat för valuta och förvärv.
  • Vårt starka erbjudande inom energismarta belysningslösningar med LED och kontrollsystem har ökat koncernens marknadsandelar de senaste kvartalen.
  • Försäljningen av LED-belysningslösningar har fortsatt att öka och utgjorde i kvartalet knappt hälften av den totala omsättningen.
  • Satsningar på att utveckla vårt erbjudande inom LED-belysning och kontrollsystem accelereras ytterligare.