Delårsrapport | Ekonomi | 22 okt, 2015 | 11:10 | Regulatoriska

Delårsrapport januari - september 2015

Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson:

  • Fortsatt stark orderingång om 948,5 (912,7) Mkr i kvartalet.
  • Koncernens bästa kvartal hittills med ett rörelseresultat på 126,6 (122,5) Mkr och en omsättning på 1 011,8 (974,8) Mkr.
  • Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten.
  • Marknadstillväxten var under kvartalet fortsatt god i Storbritannien, stabil i Skandinavien och större delen av Euro-området.
  • Förvärvet av tillgångarna i Lighting Innovations i Sydafrika slutfört.
  • Fortsatt god omsättningstillväxt i LED-belysning.