Pressmeddelande | 23 dec, 2016 | 17:41 | Regulatoriska

Fagerhult skriver avtal om att förvärva WE-EF

WE-EF designar och tillverkar utomhusarmaturer för en rad olika applikationsområden. Företaget har två fabriker i Tyskland och en i Thailand; samt monteringsanläggningar i Australien, Frankrike och USA. WE-EF har lyckats etablera en global närvaro med stark försäljning framförallt i Europa, särskilt inom Tyskland och Frankrike, men även försäljning i andra regioner som Australien och USA.

”WE-EF är ett ledande belysningsvarumärke som är globalt erkänt för sina mycket starka lösningar inom utomhusbelysning. Detta varumärke har byggts upp genom åren tack vare deras innovativa och väldesignade utomhusbelysningslösningar som är präglade av tysk ingenjörskonst. Det glädjer mig att Stephan Fritzsche och Thomas Fritzsche kommer att fortsätta leda bolaget i framtiden och bygga på den starka plattform de och deras medarbetare på WE-EF har skapat. Stephan Fritzsche kommer att bli VD för WE-EF Gruppen. Med detta förvärv skapar vi flera starka synergier inom koncernen, exempelvis (i) möjligheten att, i tillägg till WE-EF Gruppens existerande distributionskanaler, marknadsföra och sälja WE-EF produkter inom våra existerande distributionskanaler vilket kommer att stärka koncernens position inom utomhussegmentet, (ii) förstärker vår existerande försäljning i Tyskland, Frankrike, USA och Australien, samt (iii) signifikant ökar vår närvaro inom regionen Asia Pacific”, kommenterar Johan Hjertonsson, VD Fagerhultgruppen.

WE-EF har 484 anställda och hade för det finansiella året som slutade 30 Juni 2016 en konsoliderad omsättning om 57 MEUR med en lönsamhet i nivå med Fagerhultgruppens. Fagerhult betalar ett pris om 81 MEUR (kassa- och skuldfritt), för 100% av aktierna i WE-EF företagen (se nedan). Förvärvet kräver godkännande av tyska konkurrensverket.

Fagerhult betalar även 5 MEUR för 100% av aktierna i Flux Eclairage S.A.S., ett franskt utomhusbelysnings företag beläget intill WE-EF LUMIERE i Lyon, Frankrike. Flux Eclairage hade år 2015 en omsättning om 5 MEUR och 20 anställda.

Transaktionerna finansieras till största del med nya kreditfaciliteter och upp till 5% med existerande Fagerhult treasury-aktier. Förvärvet förväntas slutföras under första kvartalet 2017.

Mer information om WE-EF och Flux finns på http://www.weef.de and http://www.flux-lighting.com

WE-EF företagen som omfattas är: (Notera att detta inkluderar alla relevanta operativa WE-EF belysningsföretag)

  • WE-EF LEUCHTEN GmbH; Bispingen, Germany
  • WE-EF LEUCHTEN GmbH & Co. KG; Bispingen, Germany
  • WE-EF TRADING & DESIGN GmbH; Bispingen, Germany
  • WE-EF LUMIERE S.a.r.l.; Satolas-et-Bonce, France
  • WE-EF LIGHTING Co. Ltd.; Bangplee, Thailand
  • WE-EF HELVITICA SA; Geneva, Switzerland
  • WE-EF LIGHTING Ltd. Nottingham, UK
  • WE-EF LIGHTING Pty. Ltd.; Braeside, Australia
  • WE-EF LIGHTING USA LLC; Warrendale, USA

Plus

  • Flux Eclairage S.A.S.; Satolas-et-Bonce, France

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AB Fagerhult (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 december 2016 klockan 17:40 CET.

Habo 23 December, 2016