Pressmeddelande | 26 okt, 2017 | 19:00 | Regulatoriska

VD och koncernchef Johan Hjertonsson lämnar Fagerhult under 2018

Johan Hjertonsson kommer att kvarstå som VD och koncernchef till dess en efterträdare tillträtt.

Habo den 26 oktober 2017

Denna information är sådan som AB Fagerhult är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 19.00 CET.