Pressmeddelande | 24 maj, 2018 | 13:11 | Regulatoriska

Bodil Sonesson har utsetts till ny VD och koncernchef för AB Fagerhult.

Bodil Sonesson, född 1968,  är idag global försäljningsdirektör på Axis Communications. Hon har varit anställd inom Axis sedan 1996 där hon har haft ett antal ledande befattningar. I tillägg till nuvarande befattning är Bodil också styrelseledamot i Tomra Systems ASA.

Bodil Sonesson kommer att tillträda som VD senast den 24 november, 2018.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AB Fagerhult (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 maj, 2018 kl. 13.10 CEST.

Habo den 24 maj, 2018