Pressmeddelande | 14 aug, 2018 | 08:30 | Regulatoriska

Bodil Sonesson tillträder som VD och koncernchef för AB Fagerhult den 8 oktober.

Johan Hjertonsson lämnar rollen som verkställande direktör i bolaget den 31 augusti, 2018 och Michael Wood, CFO för bolaget, kommer att vara tillförordnad VD från den 1 september till Bodil Sonesson tillträder.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AB Fagerhult (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 augusti, 2018 kl. 8.30 CEST.

Habo den 14 augusti, 2018