Delårsrapport | Ekonomi | 23 apr, 2018 | 14:00 | Regulatoriska

Delårsrapport januari - mars 2018

Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson:

  • Förutom den ökade orderingången på 8,7 %, 0,3 % organiskt, så avspeglar de övergripande siffrorna för första kvartalet inte koncernens stabila utveckling.
  • Första kvartalet 2017, dvs. jämförelseperioden föregående år, var ett exceptionellt starkt kvartal där rörelseresultatet låg på en nivå som mer motsvarar ett andra eller tredje kvartal. Q1 2017 förbättrades också signifikant till följd av två stora projekt på totalt 93 Mkr i Storbritannien, dels till ett stort detaljhandelsföretag och dels till Crossrail.
  • Vi är nöjda med orderstockens organiska tillväxt under kvartalet, ca 108 Mkr jämfört med förra året och 178 Mkr jämfört med utgången av 2017. Orderingång i relation till nettoomsättning var under kvartalet 112 %.
  • Ogynnsamma väderförhållanden i stora delar av Europa kombinerat med att en stor brittisk byggaktör fick finansiella problem och att påsken delvis inföll i perioden har påverkat nettoomsättningen under kvartalet.
  • Som vi nämner i våra utsikter för 2018 så har vi sett en oförändrad efterfrågan på vissa marknader och vi fortsätter att öka marknadsandelar under de kommande månaderna och kvartalen.
  • Rörelseresultatet på 138,6 Mkr är det hittills näst högsta för ett första kvartal och även rörelsemarginalen på 10,9 % är stark för ett första kvartal.
  • Andelen LED-lösningar fortsätter att öka som andel av koncernens nettoomsättning. Att andelen installerade LED-armaturer fortfarande är låg fortsätter att skapa möjligheter för koncernen. Av koncernens nettoomsättning i kvartalet hade uppskattningsvis 9 % olika ’Controls and Connectivity’-lösningar och detta är ett huvudfokus framöver.
  • Vi är glada att bekräfta att förvärvet av Veko Lightsystems International slutfördes den 20 april 2018 och vi välkomnar alla Vekos medarbetare till koncernen. Vekos produktutbud kommer att ge goda synergier på många av våra marknader och utgöra ett viktigt nytt undersegment för koncernen. Veko hade 2017 en omsättning på 37 miljoner euro och en rörelsemarginal som var betydligt högre än koncerngenomsnittet.